Priser og afmelding
Priser og afmelding

Prisen på et hold afhænger af både holdtype og varighed. Du kan finde prisen på det enkelte hold ved at klikke ind på det under menuen "Tilmelding".


Ved afmelding til en træning er du altid velkommen til at deltage på et andet hold den tilsvarende uge efter aftale på info@creactivegym.dk.


For afmelding af et hold og refusion af kontingent gælder flg.:


Ved hold for 6-9 uger: refusion at dit kontingent minus kr. 150 i administration ved afmelding senest to uger efter din sæsonstart eller senest to uger efter din tilmelding, hvis denne ligger efter sæsonstart. Ved afmelding på et senere tidspunkt refunderes ikke.


Ved hold for 10 uger eller mere: refusion at dit kontingent minus kr. 150 i administration ved afmelding senest to uger efter din sæsonstart eller senest to uger efter din tilmelding, hvis denne ligger efter sæsonstart. Ved afmelding på et senere tidspunkt refunderes det halve kontingent indtil halvvejs i undervisningsperioden. Herefter refunderes ikke.


Skriv altid gerne til info@creactivegym.dk for yderligere information.